خبرنامه

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

راهنمایان گردشگری و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

گزارش فعالیت گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان


دیدار با دکتر دُره میرحیدر PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۶:۰۲

اعضاء گروه جغرافیای جهان فرهنگنامه کودکان و نوجوانان با استاد دره میرحیدر دیدار کردند.

دکتر دره میرحیدرخانم ها فوزیه باقری و پروین صفوی از اعضائ گروه جغرافیای جهان فرهنگنامه روز دوشنبه 10 مرداد ماه 1390 با خانم دکتر دره میرحیدر، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران و از پایه گذاران جغرافیای سیاسی نظام مند در ایران، دیدار کردند. دکتر میرحیدر از جمله اساتید برجسته جغرافیای ایران هستند و از جمله آثار مهم ایشان تألیف کتاب ایران به زبان انگلیسی است که در سال 2008 میلادی و به درخواست موسسه نشنال جئوگرافی National Geography تدوین شد. در این دیدار از خانم دکتر برای کارشناسی  و بازبینی بعضی از مقاله های جغرافیا دعوت به عمل آمد که ایشان با محبت بسیار پذیرفتند.

امید است که با حضور ایشان مقاله های جغرافیای فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان بهبود کیفی بیابد.

 
Sitemap