خبرنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان


دومین جلسۀ توجیهی داوطلبان همکاری با فرهنگنامه کودکان و نوجوانان PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۵۳

دومین جلسۀ توجیهی داوطلبان همکاری با فرهنگنامه کودکان و نوجواناندومین جلسۀ توجیهی پاییز 90 برای داوطلبان همکاری با فرهنگنامه کودکان و نوجوانان برگزار شد و 24 نفر دیگر همکاری داوطلبانه را با فرهنگنامه آغاز کردند.

جلسۀ دوم توجیهی داوطلبان همکاری با فرهنگنامه در روز شنبه 7 آبان برگزار شد و 24 نفر از افراد جدید، در کارگاهی ساختار چند مقالۀ چاپ شده در 13 جلد فرهنگنامه را که متناسب با تخصص آنها انتخاب شده بود، با مقاله های مشابه در دانشنامه های معتبر فارسی و انگلیسی مقایسه کردند. این فعالیت به صورت مشارکتی، در چند گروه که تخصص نزدیک به هم داشتند، صورت گرفت. در این کارتطبیقی علت تفاوت مقاله ها دربارۀ موضوع واحد، در دانشنامه های گوناگون، بررسی شد. در این جلسه شرکت کنندگان کارگاه به تفاوت میان میزان اطلاعات و زبان وبیان مقاله ها، میزان تصویری بودن و کمیت و کیفیت تصویرها توجه کردند که این تفاوت در متفاوت بودن مخاطب، عمومی یا تخصصی بودن موارد استفاده و مختصر و یا مفصل بودن دانشنامه ها ارزیابی شد.  

 

لازم به یادآوری است که شرکت کنندگان در کارگاه در آغاز جلسه، حاصل مطالعه و تورق خود از فرهنگنامه، در طول 2 هفته، گزارش دادند. در این بخش به مناسبتهای گوناگون پیرامون ویژگیهای فرهنگنامه بحث در گرفت. اداره کنندگان کارگاه خانمها پروین فخاری نیا، مهشید فهیما و مهوش مهاجری، بنابر موضوع گزارش داوطلبان، دربارۀ ویژگیهای فرهنگنامه توضیحاتی دادند که شناخت عمومی شرکت کنندگان را از فرهنگنامه ارتقا داد.

شرکت کنندگان در پایان جلسات توجیهی به گروههای تخصصی معرفی شدند تا یک دوره حضور فعال را بگذرانند و سپس به کارگاههای مرجع شناسی و نویسندگی معرفی شوند.

 

 

 

 

 

 
Sitemap