خبرنامه

هم اندیشی بهمن ماه 90 و حضور دکتر نورالدین زرین کلک در فرهنگنامه

هم اندیشی بهمن ماه 90 و حضور دکتر نورالدین زرین کلک در فرهنگنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح


برخی فعالیتهای شورای اجرایی و گروه پیگیری در نیمه اول سال 90 PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
چهارشنبه ۰۲ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۰۷

فرهنگنامه کودکان و نوجواناندر نیمۀ نخست سال 90 به منظور بالا بردن کیفیت و سرعت تأ لیف و تدوین مقاله های فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان و آموزش همکاران فرهنگنامه، شورای اجرایی و گروه پیگیری به بحث و برنامه ریزی پرداختند.

شورای اجرایی و گروه پیگیری به منظور بهبود آموزش همکاران فرهنگنامه و با هدف بالابردن کیفیت و سرعت کار تألیف و تدوین مقالات فرهنگنامه در نیمه اول سال 90 فعالیتهای زیر را انجام داده است.

به پیشنهاد شورای اجرایی فرهنگنامه، جلسۀ سرپرستی جلدهای 14 ، 15، 16 ، 17 و 18 در تیرماه سال 90 تشکیل شد. 

جلد 14 که گروه سرپرستی آن خانمها پروین فخاری نیا، طهورا وحدتی و منصوره بوستانپور بودند به مرحلۀ صفحه آرایی رسید و از طریق شرکت نشر فرهنگنامه به آقای بلوچ تحویل داده شد.

جلدهای 15، 16، 17 و 18 در دست تهیه و تدوین و ویرایش است و گروههای سرپرستی زیر به سامان دادن آنها مشغولند.

جلد 15 خانمها: پروین حسنی ، ثریا بابایی، سارا میر فخرایی و اعظم مولایی

جلد16 خانمها:  مهین اسدالله، مژگان کمپانی و مهسا صدیق

جلد17 خانمها: مینا رئیس دانا، فوزیه باقری و اعظم مولایی

جلد 18خانمها: پروین فخاری نیا، طهورا وحدتی و مهسا صدیق  

 در این جلسه گزارش وضعیت هرجلد توسط سرپرستان جلدها گزارش شد و همۀ سرپرستان پیشنهاد تقویت گروههای ویرایشی، برگزاری کارگاههای ویرایشی برای تقویت گروههای تألیف و ویرایش را داشتند و همچنین پیشنهاد تشکیل گروههای ویرایش تخصصی را دادند. این موضوع در گروه پیگیری و شورای اجرایی دنبال شد.

در گروه پی گیری برای تعیین وضعیت ویرایش در گروههای تخصصی،تنی چند از همکاران به بررسی پرداختند و نتیجۀ این بررسی ها توسط خانم ویدا رفیعی جمع بندی، تنظیم و گزارش شد.

در این گزارش به بهبود وضعیت ویرایش درگروههای تخصصی پرداخته شده و پیشنهاد شده است که از تجربۀ همکاران فرهنگنامه گروههای تخصصی، در زمینۀ ویرایش استفاده شود و با تشکیل جلساتی این تجربیات در اختیار  همکاران نویسنده گروه قرار داده شود و با تمرین کار عملی توانایی افراد گروه ارتقا یابد و ضمن آموزش عملی جهت جذب نیروهای بیشتر برای ویرایش مقالات زمینه ای فراهم گردد. پیشنهاد دیگر اینکه با برنامه ریزی دقیق و به صورت آزمایشی، گروههای ویرایش با تخصص ها ی نزدیک به هم، مانند علوم، علوم انسانی، تاریخ و جغرافیای ایران و جهان، هنر و ورزش، پزشکی و زیست شناسی تشکیل شود.

در گروه پی گیری برای ارزیابی میزان کارآیی کارگاههای آموزشی توجیهی، مرجع شناسی، نویسندگی و تصویر پرسشنامه ای تنظیم شد. خانم مینا رئیس دانا با جمع بندی پرسشنامه های توزیع شده بین افراد شرکت کننده در کارگاههای آموزشی سال 89 گزارشی تهیه کرده اند. در این گزارش علاوه بر جمع بندی نظرات، پیشنهاداتی نیز مطرح شده است که توجه به برخی از آنها در کیفیت کار کارگاهها تأثیر خواهد گذاشت.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۵۱
 
Sitemap