خبرنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

کارگاه نویسندگی در فرهنگنامه

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

بازدید از شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

هم اندیشی بهمن ماه فرهنگنامه با حضور نورالدین زرین کلک

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

برگزاری جلسه شورای گسترش صلح

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان

تجربۀ ویژۀ دانشنامه نگاری برای کودکان و نوجوانان


هم اندیشی آذرماه و حضور خانم سودابه سالم در فرهنگنامه PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه ها
شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۰۳

هم اندیشی آذر ماه فرهنگنامه کودکان و نوجوانانروز اول آذرماه هم اندیشی فرهنگنامه با حضبور خانم سودابه سالم، کارشناس موسیقی کودکان و حضور 60 نفر ازهمکاران فرهنگنامه برگزار شد. در این هم اندیشی مهمان دیگری از خانواده موسیقی کودکان نیز حضور داشت. خانم سیمین قدیری با سابقۀ کار روی موسیقی کودک از دوره های گذشته، همچنین آموزش موسیقی به جامعۀ مخاطبان و از جملۀ شاگردان مدرسۀ فرهاد، همراه برجستۀ این هم اندیشی، درکنار خانمها توران میرهادی، نوش آفرین انصاری و سایر همکاران بود.

 

خانم سالم با سلام ریتمیک ویژه خود به تجدید خاطرۀ سالها حضور در شورای کتاب کودک پرداختند سپس مروری مختصر بر سر موسیقی ویژه کودکان در ایران داشتند و شکل گیری آوا های موسیقیایی را از آغاز، از آغوش مادر، از لالایی ها و متل ها، تا شکل گیری ریتمهای جاری زندگی مورد توجه قرار دادند. کلام دلنشین خانم سالم فضای پر نشاطی در جلسۀ هم اندیشی ایجاد کرد و روزی به یاد ماندنی بر روزهای فعالیت فرهنگنامه افزود.

 

قابل ذکر است در تاریخ 6 دی ماه که به طور مرسوم روز هم اندیشی دی ماه فرهنگنامه است، گزارش سفر آقایان مسعود ناصری و علی گلشن به گرجستان و ارمنستان در کتابخانۀ تحقیقاتی ارائه می شود. هیئت مدیرۀ شورای کتاب کودک از همکاران فرهنگنامه ای دعوت می کند در این تاریخ، از ساعت 16 تا 18 در برنامۀ مشترک شورا و فرهنگنامه شرکت کنند.

 

 

هم اندیشی آذرماه فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 

 

 

هم اندیشی آذرماه فرهنگنامه کودکان و نوجوانان

 
Sitemap