خبرنامه
Powered by

Children's Book Council of Iran © 2011

برگزاری هم اندیشی شهریور ماه PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۳۳

 

هم اندیشی شهریور ماه - خانم فرزانه اخوتهم اندیشی شهریور ماه فرهنگنامه با اعلام آغاز تألیف جلد 18 فرهنگنامه شروع شد، با گزارش سفرهای خانم فرزانه اخوت به چندین شهر و روستای ایران به منظور معرفی و ترویج فرهنگنامه ادامه پیدا کرد و با گزارش آقای علی رفیع طراح و مدیر فنی سایت فرهنگنامه، نمایش صفحاتی از سایت فرهنگنامه و نحوه استفاده از امکانات آن خاتمه یافت.

روز سه شنبه 15 شهریور ماه جلسه هم اندیشی ماهانه همکاران فرهنگنامه با موضوع اصلی «ترویج فرهنگنامه» در محل کتابخانه تحقیقاتی شورای کتاب کودک برگزار شد. در ابتدای جلسه خانم پروین فخاری نیا ضمن اعلام خبر آغاز تألیف جلد هجدهم فرهنگنامه (حروف ص، ض، ع، غ) به سرپرستی ایشان و خانم طهورا وحدتی، توضیحاتی درباره ضرورت ارزیابی و بازنگری در مدخل های این جلد توسط اعضاء گروه های تدوین و ویرایش موضوعی ارائه دادند. ایشان در انتهای صحبت های خود توجه حضار را به مسئله تسهیل ارتباط گروه ترویج با مخاطبین فرهنگنامه و ضرورت زمینه سازی برای آشنایی رسانه ها، ارگان ها، موسسات و نهاد های دخیل در امور مربوط به کودکان و نوجوانان با فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان جلب کردند.

 

هم اندیشی با گزارش خانم فرزانه اخوت (عضو شورای اجرایی فرهنگنامه و هماهنگ کننده گروه اسلام و ادیان دیگر) ادامه یافت. ایشان گزارشی از سفرهای متعدد خود به شهرهای و روستاهای گوناگون با هدف تأسیس و افتتاح کتابخانه ارائه کردند. فعالیت ها و تصاویر ارائه شده در طی گزارش نشانگر حضور فرهنگنامه در میان کتاب ها و شوق نوجوان نسبت آن بود و کار ویژه خانم اخوت برای آشنایی بیشتر کودکان و نوجوانان با فرهنگنامه و نمایش فعالیت های ایشان می تواند الگوی جدیدی برای فرهنگنامه مطرح کند و این فکر را پدید آورد که هر نویسنده فرهنگنامه همانگونه که داوطلبانه رسالت تدوین مقاله ها را به عهده گرفته است می تواند این محصول کار جمعی را به میان مخاطبان ببرد و درجهت ایجاد عادت به مطالعه به استفاده از این کتاب مرجع ویژۀ نوجوانان، نقش موثری ایفا کند.

در آخرین بخش هم اندیشی آقای علی رفیع به ارائه توضیحاتی درباره سایت تازه تأسیس فرهنگنامه و نحوه استفاده از امکانات آن پرداخت. وی با بیان این نکته که سایت فرهنگنامه هنوز در حال تکمیل است از حاضران خواست تا با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود به روند تکمیل آن کمک کنند.

لازم به ذکر است سایت فرهنگنامه کودکان و نوجوانان از دو ماه پیش تاکنون به سرپرستی خانم پروین فخاری نیا و همکاری خانم ها مهشید فهیما و مهوش مهاجری به عنوان اعضای تحریریه  فعالیت خود را آغاز کرده است و خانم فرزانه عرفانیان به عنوان حروف نگار و مسئول آرشیو سایت و آقای علی رفیع به عنوان مدیر فنی سایت با اعضای گروه سایت همکاری می کنند. در طی این مدت آقایان مسعود ناصری، سهند شریف زاده و محمد سجادی با ارائه مشاوره در زمینه طراحی و راه اندازی وبسایت  و آقای محمد حسین معینی با اهدای امکانات فنی و آقای امیر سربازی با ارائه پیشتیبانی فنی کمک شایانی به راه اندازی سایت فرهنگنامه کردند.

 

هم اندیشی شهریور ماه - خانم فرزانه اخوت

 

هم اندیشی شهریور ماه - خانم فرزانه اخوت

 

هم اندیشی شهریور ماه - خانم فرزانه اخوت

 

هم اندیشی شهریور ماه

 

هم اندیشی شهریور ماه

 
Sitemap