خبرنامه


 

ویراستاران فرهنگنامه

ویراستاران ارشد      

ایران گرگین و توران میرهادی

 

 

 

ویراستاران

فرزانه اخوت، طوبی (مهین) اسدالله، نصرالله افاضل، ثریا بابایی، پروین حسنی، شهناز خانلو، مینا رئیس­دانا، ویدا رفیعی، مریم روحانی، زهره صادق صمیمی، معصومه (مهسا) صدیق، پروین فخاری­نیا، منا فخیم، مژگان کمپانی، سوگند مافی، صدیقه (فروزنده) محفوظ بالله، فاطمه (فهیمه) محفوظ بالله، اسفندیار معتمدی، سیمین معزی*، اکبر نعمتی، و طهورا وحدتی

 

 

 

 

در این بخش نام همه همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ شده فرهنگنامه (جلد 14) آمده است.

 
Sitemap