خبرنامه


 

دبیرخانه و کتابخانه مرجع

 

کتابخانه مرجع

کتابدار: فرخنده سلطانی­گرد فرامرزی

 

دبیرخانه و روابط عمومی:

سرپرست: نیره بهبهانی

همکاران : فرخنده اسماعیلی­پور،  منصوره بوستانپور، و پروین مددی

حروفنگار رایانه: شراره امیراستوار

 

  

در این بخش نام همه همکاران بر اساس آخرین جلد چاپ شده فرهنگنامه (جلد 14) آمده است.

 
Sitemap