خبرنامه


 

 

مشاوران علمی و فنی

 

 عبدالحسین آذرنگ، محمد احصایی، نوش­آفرین انصاری، دکتر علی بلوکباشی، مهندس علی پازوکی، دکتر عباس حری، احمد خالدی، بهاء­الدین خرمشاهی، منیژه ربیعی، محمدتقی رهنمایی، دکتر ژاله شادی­طلب، محمود صداقت، دکتر عبدالرحمان عالم، نسرین­دخت عماد خراسانی، کامران فانی، فرید قاسملو، ثریا قزل­ایاغ، یحیی مافی، دکتر مهدی محقق، و شهرداد میرزایی

 

 

در این بخش نام مشاوران علمی و فنی بر اساس آخرین جلد چاپ شده فرهنگنامه (جلد 13) آمده است.

 
Sitemap