خبرنامه


فرهنگنامه در روستای زلزله زده گونجیک PDF چاپ نامه الکترونیک
تجربه های ترویج
چهارشنبه ۰۶ دی ۱۳۹۱ ساعت ۰۷:۳۴

فرهنگنامه در روستای گونجیکمعصومه رعنا

عضو گروه ترویج فرهنگنامه و ترویج خواندن

 

پس از وقوع زلزله درمردادماه، در استان آذربایجان شرقی همکاران گروه ترویج خواندن در خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن، در هنگام بسیج برای جمع آوری کمک های نقدی و جنسی برای منطقۀ زلزله زده و ضمن رساندن کمک به هموطنان آسیب دیده، با کودکان و نوجوانان در بحران روبرو شدند و امکان کمک رسانی خود را در کتابخوانی و کتاب رسانی به آنان یافتند و این امکان را زمینۀ بازگرداندن شور زندگی و فعالیت سازنده و روحیه بخش برای آنها قرار دادند. همکاران خانه کتابدار تاکنون 2 بار به منطقۀ زلزله زده رفتند. نخستین بار در مهرماه، خانم ها ملیحه پیشداد، ندا موحدی پور، فرشته قبادی و فاطمه نکویی با 5 دوره فرهنگنامه و کتابهای دیگر به شهرها و روستاهای آذربایجان شرقی رفتند و با بچه ها بازی کردند و قصه گفتند و کتاب خواندند.

بار دوم در آبانماه خانم ها معصومه رعنا، ملیحه پیشداد، ندا موحدی پور، نسیم موحدی پور، منا حبیب نژاد و آقای ایوب موحدی پور، به روستاهای نزدیک اهر رفتند و دانش آموزان مدرسه روستایی  گونجیک که دارای مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی بود را با 14 جلد فرهنگنامه کودکان و نوجوانان که هدیه برده بودند آشنا کردند. آنها در یک روز پربار با بچه ها صحبت کردند. با آنها در کتابها جستجو کردند. با آنها در کتابها جستجو کردند. مقاله های آذربایجان، اهر، المپیک، ایران،دامپروری و چند مقالۀ دیگر را در فرهنگنامه خواندند. با پرسشهای چه کسی؟ چه چیزی؟ چرا؟ چگونه؟ کجا؟ و کی؟ به دنبال پاسخ پرسشها گشتند، گزارش نویسی را تمرین کردند و یاد گرفتند که با یک دوره فرهنگنامه در مدرسۀ خود در سال تحصیلی جاری و آینده به پژوهش بپردازند، دنیای خود را بزرگتر کنند، به اطلاعات مستند و جذاب مجهز شوند و از جستجو و دستیابی به اطلاعات لذت ببرند.

این گروه پس از آن با امید و آرزوی حضور فرهنگنامه و کتابهای خواندنی دیگر در مدارس روستایی ایران گونجیک را ترک کردند.

در پیگیری و ادامه این فعالیت ترویجی ، در روز 25 آذر و نزدیکی شب یلدا این گروه دوباره به این مدرسه روستایی در گونجیک مراجعه کردند و با دانش آموزان با استفاده از مقاله های فرهنگنامه کار پژوهشی کردند.

فرهنگنامه در روستای گونجیک

فرهنگنامه در روستای گونجیک

فرهنگنامه در روستای گونجیک

 
Sitemap