خبرنامه


تأسیس کتابخانه و ترویج فرهنگنامه در جزیره قشم PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه های گروه ترویج
يكشنبه ۲۷ فروردين ۱۳۹۱ ساعت ۰۵:۰۹

تأسیس کتابخانه و ترویج فرهنگنامه در جزیره قشمگزارش سفر خانم فرزانه اخوت و همکاران ایشان خانم ها آذر جباری، شهرزاد محجوب، لیلا جزایری و هاله باستانی به روستاهای صلغ و گامرون در جزیرۀ قشم، برای تأسیس کتابخانۀ مادر، کودک و نوجوان صلغ و ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان، 9 صبح روز دوشنبه 28/1/91 مرکز آموزش کتابخانۀ حسینیۀ ارشاد خیابان شریعتی- جنب حسینیۀ ارشاد بن بست ارشاد پلاک 4 طبقۀ اول واحد 14

 

  

 

 

 

تأسیس کتابخانه و ترویج فرهنگنامه در جزیره قشم

تأسیس کتابخانه و ترویج فرهنگنامه در جزیره قشم

تأسیس کتابخانه و ترویج فرهنگنامه در جزیره قشم

  

 
Sitemap