خبرنامه


فرهنگنامه در بازارچۀ تابستانی محک PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۰۱

images/stories/NewsImages1/thumbs/mahak_logo.jpgشرکت تهیه و     نشر فرهنگنامه و گروه ترویج فرهنگنامه 16 و 17 شهریور در بازارچۀ محک میز معرفی و فروش دایر کردند.

شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه و گروه ترویج فرهنگنامه پنج شنبه و جمعه 16 و 17 شهریور در بازارچۀ محک ( موسسۀ خیریۀ حمایت از کودکان مبتلا به سرطان) حضور داشتند.این بازارچه هرفصل یک بار به منظور جمع آوری کمک های مردمی برای یاری رساندن به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده های آنها برگزار می شود.

گروه ترویج فرهنگنامه با شرکت در این بازارچه و برپایی میز ترویج علاوه بر یاری رساندن به موسسه محک به معرفی فرهنگنامه نیز پرداخت. شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه نیز برای خرید جلدهای فرهنگنامه از طرف حامیان محک، تخفیف ویژه در نظر گرفته بود و از سوی دیگر سهمی از فروش فرهنگنامه را در اختیار موسسۀ محک قرار داد.

خانمها شهناز خانلو و مریم طوسی و مسئول گروه ترویج فرهنگنامه خانم فرزانه عرفانیان در این امر فرهنگی- حمایتی فعالیت موثر داشتند.

 
Sitemap