خبرنامه


شاهنامه خوانی و ترویج فرهنگنامه در یکی از کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه های گروه ترویج
سه شنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۳۹

شهریور 91 حدود 45 نفر از اعضای کودک و نوجوان کتابخانۀ شماره 8 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نازی آباد با فرهنگنامه و داستانی از شاهنامه آشنا شدند.

پنج شنبه 30 شهریور 91، برای گروهی از کودکان ونوجوانان عضو کتابخانۀ شماره 8 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نازی آباد مراسم شاهنامه خوانی برگزار شد.

این مراسم بنابر دعوت کانون از خانم فرزانه اخوت عضو موثر شورای کتاب کودک و فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان در 2 مرحله و برای دو گروه سنی کودکان و نوجوانان انجام شد. خانم پشنگ پور نیز خانم اخوت را همراهی کردند.

درکنار برنامۀ شاهنامه خوانی، گروه ترویج فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان، به معرفی فرهنگنامه پرداخت و مخاطبان را به این نکته آگاه کرد که بهترین و علمی ترین پاسخها از طریق کتابهای مرجع به دست می آید، شرکت کنندگان با انواع کتابهای مرجع از جمله فرهنگنامه برای پاسخ به پرسشهای گوناگون آشنا شدند.

آشنایی با ویژگیهای گوناگون فرهنگنامۀ کودکان و نوجوانان و آشنایی با روش دستیابی به پاسخ پرسشها از اهداف این بخش از برنامه بود که با همکاری خانمها فرشته قبادی و فرخنده کوکبی و به شیوه بازی و با مشارکت کودکان و نوجوانان صورت گرفت.

 
Sitemap