خبرنامه


ترويج استفاده از فرهنگنامه در كتابخانه فرخ دشت محمدشهر استان البرز PDF چاپ نامه الکترونیک
تازه های گروه ترویج
سه شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۲۹

ترويج در كتابخانه فرخ دشت محمدشهر استان البرز

شوراي كتاب كودك در سال 92 يك دوره فرهنگنامه كودكان و نوجوانان به كتابخانۀ فرخ دشت محمد شهر استان البرز اهدا كرده بود.

مسئولين اين كتابخانه امسال از گروه ترويج فرهنگنامه دعوت كردند تا به مربيان و كودكان و نوجوانان عضو اين كتابخانه روش استفاده از فرهنگنامه ها را آموزش دهند. در ارديبهشت ماه سال 93 خانم ها معصومه رعنا و فاطمه نكويي از اعضاي گروه ترويج فرهنگنامه در كتابخانه فرخ دشت حضور يافتند و در فعاليتهاي مختلف حدود 15 نفر از اعضاي نوجوان كتابخانه همراه با مربيان آنها با فرهنگنامه آشنا شدند. گفتني است كه كار كارگاهي با اعضاي كتابخانه در يك روز زيباي بهاري، در خيابان مفروش، در جوار كتابخانه انجام شد. شور و نشاط كار با بچه ها و هواي پاك و مطبوع فرخ دشت اين روز را براي مروجان و مخاطبان فراموش نشدني كرد.

 

ترويج در كتابخانه فرخ دشت محمدشهر استان البرز

 

 
Sitemap