خبرنامه
Powered by

Children's Book Council of Iran © 2011

فرهنگنامه در کرمان PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۵۶

حضور فرهنگنامه در جشنواره کودک کرماناز یکم تا هفتم مردادماه 90 جشنواره کودک در کرمان به دعوت شهرداری منطقه 3 و بنیاد شهید کرمان، در مجموعۀ خانه سینما تماشا در پارک شورا برگزار شد.

در این نمایشگاه فرهنگنامه کودکان و نوجوانان در کنار خانه کتابدار نیز غرفه داشت. گروه ترویج فرهنگنامه و ترویج خواندن در غرفه خود و همچنین از طریق رادیوی محل جشنواره، به بازدید کنندگان و برگزارکنندگان فرهنگنامه را معرفی کردند.

سپاس از شهرداری منطقه 3 کرمان که غرفه را رایگان در اختیار  فعالان شورای کتاب کودک قرار داده و همه هزینه های این سفر را نیز تقبل کرده بود.

از مروجان فرهنگنامه، خانم ها معصومه رعنا، فاطمه نکویی، فرشته قبادی و آذین اقلیدس  مسئولیت غرفه را به عهده داشتند و از مشاوران نوجوان خانم سحر طلادار و آقایان آریا و نوین شاهرودی آنان را همراهی کردند.

 

 

 حضور فرهنگنامه در جشنواره کودک کرمان

 

 

 

حضور فرهنگنامه در جشنواره کودک کرمان

 

 

 

حضور فرهنگنامه در جشنواره کودک کرمان

 

 

 

حضور فرهنگنامه در جشنواره کودک کرمان

 
Sitemap